Chính Sách Bảo Mật

Thay lõi tại nhà xin cam đoan sẽ bảo vệ tuyệt đối những thông tin cá nhân của người sử dụng website. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết và có liên quan đến việc thực hiện giao dịch đơn hàng, hoặc đăng ký sử dụng dịch vụ. Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của người sử dụng trong thời gian luật pháp quy định.

1. Mục đích và phạm vi thu thập
Chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của bạn cho quá trình thực hiện giao dịch, cho những thông báo sau này, hoặc để cung cấp dịch vụ. 
2. Phạm vi sử dụng thông tin
Thông tin của khách hàng chỉ được sử dụng trong hoạt động quản lý và kinh doanh của website.
3. Thời gian lưu trữ thông tin
Công ty có hệ thống máy chủ có khả năng lưu trữ thông tin khách hàng tối thiểu là 02 năm
5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
Việc bảo mật các thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng là tuyệt đối và sẽ không bị xuất trình cho bên thứ ba bất kỳ trừ khi có yêu cầu từ phía cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Lọc nước 365