Các lỗi thường gặp trên máy lọc nước Karofi thông minh

Các lỗi thường gặp trên máy lọc nước Karofi thông minh

Máy nhà bạn đang bị hỏng?
Bạn đang bực bội khó chịu. Về nhà không có nước dùng?
Máy kêu tít tít khó chịu? Vừa thay lọc mà máy vẫn kêu?
Sau đây lọc nước 365 sẽ đưa ra cách khắc phục vấn đề cho bạn tự khăc phục