Tại sao máy lọc nước không sử dụng mà vẫn có nước thải

Tại sao máy lọc nước không sử dụng mà vẫn có nước thải

Máy lọc nước không sử dụng mà vẫn có nước thải nguyên nhân là do:
– Tắc màng Ro
– Do máy bơm
– Do van điện từ
Xem thêm tại đây