Chỉ số TDS trên máy lọc nước là gì

Chỉ số TDS trên máy lọc nước là gì?

Chỉ số TDS trên máy lọc nước là gì? Thế nào là nguồn nước sạch?
Mối quan hệ giữa TDS và nước uống (nước tinh khiết) là gì?