Lọc Nước 365

Nguyên nhân máy lọc nước chảy chậm?

Nguyên nhân máy lọc nước chảy chậm?

5 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng máy lọc nước chảy chậm
– Thay lõi không đúng định kỳ
– Tự thay lõi
– Hỏng bơm
– Hỏng, hết khí bình áp
– Cút nối vặn quá chặt

Read More »
Scroll to Top